Daily Archive: Sabtu, September 8, 2018

Prediksi HONGKONG 09 SEPTEMBER 2018

Prediksi HONGKONG 09 SEPTEMBER 2018 AI : 5*0*3*2*8*6 BBFS : 5*0*3*2*8 4D : 5032*0328*3285*2850*8503 BB 3D : 503*032*328*285*850*538 BB 2D : 50*53*52*58*03*02*08*32*38*28 BB CAD: 56*06*36*26*86 BB CB : 6 CM : 6 8  SHIO : TIKUS , KUDA

Prediksi NORWAY 09 SEPTEMBER 2018

Prediksi NORWAY 09 SEPTEMBER 2018 AI : 5*0*3*2*8*1 BBFS : 5*0*3*2*8 4D : 5032*0328*3285*2850*8503 BB 3D : 503*032*328*285*850*538 BB 2D : 50*53*52*58*03*02*08*32*38*28 BB CAD: 51*01*31*21*81 BB CB : 1 CM : 1 8  SHIO : NAGA , KERBAU

Prediksi BEIJING 09 SEPTEMBER 2018

Prediksi BEIJING 09 SEPTEMBER 2018 AI : 8*0*6*3*2*1 BBFS : 8*0*6*3*2 4D : 8063*0632*6328*3280*2806 BB 3D : 806*063*632*328*280*862 BB 2D : 80*86*83*82*06*03*02*63*62*32 BB CAD: 81*01*61*31*21 BB CB : 1 CM : 1 2  SHIO : MONYET , HARIMAU

Prediksi SINGAPORE 09 SEPTEMBER 2018

Prediksi SINGAPORE 09 SEPTEMBER 2018 AI : 2*0*3*5*1*8 BBFS : 2*0*3*5*1 4D : 2035*0351*3512*5120*1203 BB 3D : 203*035*351*512*120*231 BB 2D : 20*23*25*21*03*05*01*35*31*51 BB CAD: 28*08*38*58*81 BB CB : 8 CM : 8 1  SHIO : NAGA , KERBAU

Prediksi FINLAND 09 SEPTEMBER 2018

Prediksi FINLAND 09 SEPTEMBER 2018 AI : 3*0*6*8*1*2 BBFS : 3*0*6*8*1 4D : 3068*0681*6813*8130*1306 BB 3D : 306*068*681*813*130*361 BB 2D : 30*36*38*31*06*08*01*68*61*81 BB CAD: 23*02*62*82*12 BB CB : 2 CM : 2 1 SHIO : BABI , HARIMAU